Individuální okna

Historické budovy mají svůj osobitý charakter a okenní technika odpovídá jejich vzniku ve své době. Naše okna lze individuálně přizpůsobit a charakter původního okna zachovat a implementovat do něj nejnovější technické vymoženosti.

Jedním z posledních příkladů je zakázka pro švýcarský parlament v Bernu, kde jsme vyvinuli profil, který opticky odpovídá době vzniku této honosné budovy a skrývá moderní funkční prvky a splňuje současné technické požadavky dané evropskou normou. Například  u vodotěsnosti dosáhlo toto okno, při zkouškách v německé zkušebně IFT Rosenheim, dle EN 1027 třídy E1350. Běžná třída je 9A/B což odpovídá tlaku 600Pa. Naše okno vydrželo více než dvojnásobný tlak a to 1350Pa.