Pro architekty a projektanty

 

Naše firma Antikhaus spol. s r.o. vám nabízí následující služby:

  

ü      poradenství v oblasti výroby a použití dřevěných oken

 o        pomoc při výběru vhodného typu okna se začlenění do charakteru budovy

 o        konzultace výhod i nevýhod jednotlivých konstrukcí

 o        technické vlastnosti oken

 o        vyhotovení odborného posudku stavu oken

  

ü      komplexní realizace dřevěných oken

 o        přesný návrh konstrukce, včetně zpracování prováděcí dokumentace, tj. výkresy v Auto-CADu

 o        výroba všech typů dřevěných oken s možností průběžné kontroly kvality

 o        demontáž a montáž oken

  

vyrábíme:

 o        atypická historická okna různých konstrukcí, tvarů a profilování (špaletová, zdvojená, vertikálně posuvná, isolační, jednoduchá okna a vchodové dveře)

 o        speciální konstrukce jako např. bezpečnostní okna a dveře až do skupiny WK4 s certifikátem dle DIN V EN 1607, neprůstřelná okna do skupiny M4, okna s protipožární odolností, zvukotěsná okna (i proti odposlechu)

 

 

ü      renovace starých oken pro historicky cenné budovy

 o        opravy a výměna poškozených dílů

 o        výroba řezbářských dílů

 o        výroba chybějících dílů, příp. celých oken dle originálu

 

  

Firma Antikhaus je od roku 1991 významným dodavatelem oken pro historicky cenné budovy ve Spolkové republice Německo. Mezi naše dosavadní zakázky patří rekonstrukce historických budov ministerstva financí v Berlíně (2.500 oken), ministerstva zahraničních věcí (1.000 oken), ministerstva hospodářství (700 oken) v Berlíně, hlavní nádraží v Lipsku (700 oken) a mnohé jiné,viz. reference firmy. Díky rozmanitosti jednotlivých zakázek prošla naše firma mnohými etapami vývoje a za svou dobu působnosti získala velmi bohaté zkušenosti s návrhy a řešením speciálních konstrukcí oken.

 

Nespecializujeme se pouze na velké objekty, ale jsme schopni vyrobit i jedno okno na míru. Naše zaměření na atypické konstrukce a historické objekty oslovilo majitele šlechtických sídel v Německu, Belgii, Švýcarsku a Lucembursku stejně jako majitele historických rodinných vil v těchto zemích, ale i u nás.

 

         Zvláštní pozornost věnuje naše firma historickým oknům. Při návrhu konstrukce těchto oken vycházíme z originálu, zachováváme vzhled a členění a přizpůsobujeme konstrukci s ohledem na současné stavebně technické a fyzikální požadavky, které jsou na moderní okna kladeny. I přes tento „kompromis“ jsme schopni zaručit vynikající hodnoty prostupnosti tepla, odolnosti proti povětrnostním vlivům (nárazový déšť a vítr) a zvukotěsnosti. Díky tomu, že naše výrobní možnosti nejsou vázány na jeden konkrétní profil, jak je tomu u výrobců standardních eurooken, nýbrž disponujeme celou řadou profilů, můžeme profily nového okna přizpůsobit originálu. Naší předností jsou extrémně úzké profily křídel a rámů, tudíž okna nepůsobí tak robustně. V našem výrobním programu jsou veškerá původní řešení, stejně jako možnost aplikace původních technologií.

 

         Nedílnou součástí naší výroby jsou bezpečnostní okna. U našich nejprestižnějších zakázek, jakými byly ministerstva v Berlíně, jsme navrhli a vyrobili přes tisíc bezpečnostních oken, které splňují odolnost proti vloupání v různých skupinách dle DIN (až do skupiny WK4). Kvůli bezpečnosti významných osob v těchto budovách jsme navrhli a vyrobili více jak desítku oken v neprůstřelné konstrukci až do skupiny M4. Všechna tato okna byla navíc k nerozeznání od ostatních nových „historických“ oken.

 

         Naše konstrukce samozřejmě vyžadují atestaci, kterou provádíme v renomovaných zkušebnách v SRN (IFT Rosenheim, Beschussanmt Ulm, EPH Dresden a jiné). V dnešní době vlastníme certifikáty na všechny skupiny odolnosti proti vloupání, stejně tak pro všechny skupiny odolnosti proti průstřelu. Naše konstrukce vlastní certifikáty a Počáteční zkoušky  české zkušebny CSI Praha a splňují ty nejlepší požadavky nových norem.

 

         Samozřejmě, že se nezabýváme pouze výrobou historických replik a bezpečnostních oken, nýbrž vyrábíme i standardní okna a atypické výrobky všech tvarů a velikostí. Stejně tak jsme schopni vyvinout konstrukci dle architektonického záměru.

Rádi nabídneme spolupráci architektům a inženýrským kancelářím při řešení konstrukčních problémů v oblasti oken, dveří, větracích systémů oken, bezpečnosti oken, použití materiálů, atd.